Larmmottagare

Careium (Doro)

Care IP mobile: , 84.9 kB. Är de basenheter som används i Ordbo (hemvården) idagsläget. dessa larmen är kopplade mot Careium trygghetsjour i Malmö och det är hemvårdens personal som svara och gå på dessa larm.

Zafe

Home 2G/ Trex 2G: , 33.6 kB. Är den nyare och ersätter de äldre versionerna av mottagar. Denna är rundad i hörnen och ser annorlunda ut på displayen och knapparna. För mer information se manualen som tillkommer.

Home/Trex: , 33.1 kB. Den äldre versionen är mera kantig och hård. Man kan installera in 3 olika larm.
Har dessa mottagare/handenhet Home/Trex - är den äldre versionen är mer fyrkantiga som används som ett portabelt/internt larmsystem. Batteristatus för mottagaren/handenheten visas i display på mottagarna när det är dags att ladda dem. Sätt mottagaren i sin laddstation (chage) eller koppla in laddkablen i mottagaren.


Batterilarm:

Mottagaren/handenheten tar emot alla batterilarm om batterislut från larmgivare som är inprogrammerade i mottagaren/handenheten. När det börjar bli batterislut i larmgivarna så skickas det ett larm MEN samtidigt som ett skarpt larm skickas även batterilarmet och kan lätt missas om man inte vet vad man ska titta efter.

När batterilarmet kommer visas ”Nya larm: 2 , 38.9 kB.”, tryck då på gröna pilen eller (Ok) till höger så visas det skarpa larmet. Om man tittar i nedkanten så ser man att det ligger två larm att visas, varav man nu ser det första (1/2 , 45.5 kB.).

För att titta på det andra larmet (Batterilarmet) så får man bläddra med de två pilknapparna till vänster. Då ser man att det står ”Batteri svagt , 49.5 kB.” (2/2) och det avser då batteriet i larmgivaren. Byt själva om man kan, annars kontakta larmsamordnarna.

Olika manualer för Zafe larmmotagare:
- Home , 142.8 kB.
- Home 2G , 923.9 kB.
- Trex , 242.9 kB.
- Trex 2G , 140 kB.

Phoniro / Caretech (internlarmsystem)

Äldre varianter (är utgående). Sökare "COBS" (telefoner) - som personalen bär med sig på boendet,

Tunstall (internlarmsystem)

Sökare "COBS" (telefoner) - som personalen bär med sig på boendet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 augusti 2022
Larmhandbok