Dörrlarm

Dörrlarmen skall alltid placeras på insidan av omsorgstagarens ytter-/lghdörr (inomhus).

Ett dörrlarm skall alltid kontrolleras minst en gång i veckan för att säkerställa fel och brister på larmet. Kontrollera även så att larmet sitter rätt placerat, på lgh-/dörren. Ansvarig sjuksköterska/PAS ordinerar alltid av personalen att kontrollen görs och signeras enligt rutin.

Doro / Caretech / Careium:

M-box , 43.2 kB. med magnet , 48.4 kB. används som dörrlarm inom både ordbo och Särbo oms ÄO. När magneterna bryts triggas dörrlarmet och skickar signal till trygghetslarm / mottagaren / handenhet.


Batteribyte:

Dra ner luckan som finns på framsidan under den finns det två stycken AA batteri.

Zafe/Neat:

Door med magnet , 25.9 kB. används som dörrlarm inom främst Särbo oms ÄO,oms-funk och oms AoV men kan förekomma som specialanpassning i Ordbo (då ihopkopplat med en M-box, och kallas för "titt-ut larm")

Titt-ut larm är ett larm som tillåter omsorgstagaren att exempel titta ut eller ta in maten om det står utanför dörren, utan att det går ett skyddsåtgärds-/HSL-larm till berörd personal eller larmmottagningen.

Tunstall:

TX Door alarm , 83.4 kB. används på Särbo med inbyggt Tunstallsystem.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 augusti 2022
Larmhandbok