GPS-positionslarm (klocka)

Är en GPS-klocka som omsorgstagaren har på sig runt handleden

Här inne finner man de olika handlingsplanderna som finns till denna DS480 GPS-positionslarm (Klocka). OBS varje handlingsplan är individuell så här finner man endast en allmän information.

Ett GPS-positioneringslarm är en typ av larm som möjliggör att se var en person som har larmet på sig befinner sig.

GPS-klockan Secure 480 och används där behovet finns, ordineras alltid av sjuksköterskan och installeras alltid av larmsamordnarna.

Förskrivning processen finner du i Hälso- och sjukvårdshandboken.
Följande rutiner är till för sjuksköterskan när hen ordinera och förskriver ett GPS-positionslarm enligt rutin. När ordinationen , 25.9 kB. görs är checklistan , 171.6 kB. ett bra stöd för att komma i håg allt och används som underlag för att konfigurera av GPS-larmet av larmsamordnarna. Man kan välja ett "låsbart armband"
Låsbart armband med nyckel , 76.7 kB. så att omsorgstagaren inte kan ta av sig GPS-klockan själv. 
Ordinationen och checklistan skall alltid skickas till larmsamordnarna vid en beställning av ett GPS-positionslarm (GPS-klocka).

Varje ordination ska leda till en upprättad handlingsplan för patienten som ska förvaras i Omvårdnadspärmen. Mall för handlingsplan finns i två versioner och dessa ansvarar larmsamordnaren för Handlingsplan för GPS-positioneringslarm

Vid installationen/lämningen av GPS-klockan ska alltid sjuksköterska medverka och eventuellt enhetschef/undersköterska/vårdbiträde. De som deltar vid installationen ansvarar för att sprida information om larmet till övriga medarbetare på enheten, samt medarbetare natt.

Att larmet är installerat ska alltid dokumenteras i hälso- och sjukvårdsjournalen och i social journal av ansvarig sjuksköterska och personal.

Det är alltid personalen antingen boendet/enheten som spåra eller ta emot GPS-larmet när det skickas ut av Careium Trygghetsjour.
Annhörig kan få ansvaret att klockan laddas varje dag, klockan ska laddas 1 timme varje dag.

Om det blir något fel på larmet - använd lättare felsökningsrutinen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2022
Larmhandbok