Handlingsplaner för GPS-klockor

Vi använder oss av olika handlingsplaner vid hanteringen av GPS-positionslarm (klockor)

Dessa handlingsplaner fyller larmsamordnaren i och lämnar för påskrift av PAS/sjuksköterska. Sedan ska en kopia sitta i omsorgstagarens omvårdnadspärm (om det finns) eller hos omsorgstagaren.
samt en kopia ska lämnas åter till larmsamordnaren. Och eventuellt om det behövs så kan enheten/hemvården/boendet ha en kopia så att berörd personal grupp vet vad som ska göras.

Handlingsplan MED säkerhetsområde , 87.4 kB.

Handlingsplan UTAN säkerhetsområde , 85.7 kB.

Handlingsplan med hemmazon , 85.6 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2021
Larmhandbok