Smitlarm

Positionslarmknapp för internlarmsystem på boende

Gäller endast för Särskilt boende inom OMS ÄO men kan förekomma även inom OMS-Funk.

Smitlarm är en positioneringslarmknapp, där man kan få en position var omsorgstagaren är om denna har gått förbi en positionsindikator som finns oftast på vårdboendets ytterdörrar. Används då vårdboendet önskar att få redan på när en omsorgstagare befinner sig vid eller passerar dedikerade dörrar. Kräver att positionsgivare finns installerad vid dörrar man vill få larm från.

Elvis-knapp , 30 kB.- Används endast på boende med internlarmsystem från Caretech/Phoniro

TX75-knapp , 89.8 kB.- Används endast på boende med internlarmsystem från Tunstall

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2022
Larmhandbok