2. Påkallandelarm internt

Brukaren/användaren kommer genom en tryckning på en larmknapp i kontakt med omsorgs personalen inne på boendet. Används där det inte finns ett inbyggt internlarmsystem i boendet/enheten.

Ett påkallandelarm inom OMS-Funk/AoV kan vara exempel:
- Larmknapp Atom inprogrammerd på en Home-/Trex eller Home 2G-/Trex 2G = När omsorgstagaren
trycker på sin Atom (larmknapp) så piper det i mottagaren/handenheten som personalen har.

Övriga larm/produkter som används

Detta är ett system som inte ringer utanför boendet/enheten exempel till en larmmottagningen (Doro trygghetsjour).

Påkallande larmen kan förekomma inom Ordinärt boende men då används det främst som anhöriglarm mellan make/maka.

Dessa larmen kan förekommer inom Särskilt boende OMS ÄO - Men då används de som skyddsåtgärds-/HSL-larm främst.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2022
Larmhandbok