3. E-tillsyn (kamera)

Idagsläget gäller kamera tillsyn endast på natten

Växjö kommun erbjuder e-tillsyn i första hand när behov av tillsyn föreligger. Även om
kameratillsyn ska lyftas som det primära alternativet har omsorgstagare rätt att välja om
denne önskar kameratillsyn eller fysisk tillsyn.

Sedan den 2 maj 2022 görs själva tillsynen av Nattpatrullen inom Ordbo.

Nattpatrullen utför tillsynerna vid de tidpunkter som är beslutad för varje omsorgstagare som har ett beslut. I Växjö kommun så finns det förnärvarande 3 olika tidpunkter som tillsynen utförs på (00, 02, 05) omsorgstagaren kan välja en eller alla.

E-tillsynen kan kopplas via 3G , 152 kB. eller ETH , 192.4 kB.

Länk - E-tillsynshandboken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Här inne hittar du alla rutiner som är aktuella.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 maj 2022
Larmhandbok