5. Röstlarm

Röstlarm används till de omsorgstagare som inte kan trycka på larmknapp för att påkalla hjälp.

Dessa larm kan även användas som skyddsåtgärds-/HSL-larm, men de ska de förskrivas av ansvarig sjuksköterska, annars är dessa larm ett SOL-larm.

Zafe/Neat:

Voice , 82 kB. - Röstlarm som övervakar ljud i rummet och larmar när ljudnivån är högre än det inställda värdet. Röstlarmet har steglöst reglerbar ljudkänslighet och flera programmeringsbara funktioner.

Knop:

LAK900 , 117.7 kB. - Röst/ljudkontakt LAK-900 är en givare för larmaktivering när ett ljud har en viss varaktighet och styrka. Det kan vara ofrivilliga ljud vid t ex ett epilepsianfall eller ett medvetet rop på hjälp.

LAK901 - Överföringen sker när LAK901 upptäcker ett ljud på en viss nivå. LAK901 är avsett att hjälpa brukare och personal i situationer där brukaren inte kan aktivera ett normalt larmsystem utan kan larma med ljud. Ljudkontakt LAK901 har ett uppladdningsbart batteri och kan laddas med en mikro-USB-kabel. Det är möjligt att ansluta en extern mikrofon.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2022
Larmhandbok