Avinstallation av larm/gömmor/lås inom Ordbo

Här finns rutiner för hur du avslutar trygghetslarm, nyckelgömmor, E-tillsyn och skyddsåtgärds-/HSL-larm samt hur de ska rengöras och lagerhålls.

  • Alla typer av larm och larmtillbehör som är trasiga ska alltid lämnas rengjorda och med tydligt och specifik felbeskrivning till larmsamordnare för service/reparation.

  • Trygghetskameror avinstalleras av leverantören. Försök gärna samordna detta via larmsamordnare med er hämtning av trygghetslarm och gömma.

  • När ett larmbeslut ska avslutas ska detta alltid meddelat till larmsamordnarna. Om det gäller ett avslut på egen begäran eller att omsorgstagaren ångrar sig, ska avslutet förmedlas från Biståndshandläggaren till larmsamordnarna via lifecare meddelande, se kontakta larmsamordnarna.
  • Vid övriga avslut räcker det med att enheten/samordnaren meddela larmsamordnarnan via lifecare meddelande, se kontakta larmsamordnarna.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2022