2. Avslutad nyckelgömma/accesslösning

Rutin avinstallation

Hos brukaren:
1. Ta ner nyckelgömman och ta loss nyckel för överlämning. Kontrollera att det finns kvittens på alla nycklar som återlämnas, samt att numren på nycklarna stämmer med kvittensen.

2. Om duolås finns meddelar larmombudet larmsamordnarna för nedmontering.

3. Sitter nyckelgömman fast med lås-/envägsskruv, eller om det är problem att nedmontera den generellt, meddelar larmombudet larmsamordnarna för nedmontering av gömman. Larmombudet återlämnar brukarnycklen och kvitterar nyckelkvittensen. Lämnar gömman tom och tar med sig låsskallen tillbaka.

4. Meddela "Digitala lås" i LifeCare att nyckelgömma med nr xxxxxx nu är avinstallerad och finns på kontoret.

5. Om det finns taggar som ska återlämnas till fastighetsägare hanterar enhetschef detta.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 oktober 2021
Larmhandbok