Flödes beskrivning: från larmbeslut till installerat larm

Larmsamordnarna installerar inte larmbesluten i Ordinärt boende detta görs alltid av hemtjänsten.

Här beskrivs flödet i ytliga drag "från att biståndshandläggaren lägger en beställning av trygghetslarm till larmsamordnarna, till hemtjänsten installerat trygghetslarm hos omsorgstagaren".

Om ett larmbeslut är akut eller av annan orsak viktigt att den blir gjort snabbt - måste det informeras till hemtjänsten så att de kan planera in det så snart de kan.

1. Biståndshandläggaren tar beslut om trygghetslarm, skickar sedan ett Lifecare meddelande till Larmsamordnarna.

2. Larmsamordnarna / Kundtjänst lägger upp omsorgstagare i Webb access (Larmmottagningen).

3. Och väljer sedan ett larm, antingen ett som hemtjänsten har i sitt lager av larm (ute på gruppen) eller ett som larmsamordnarna har på sitt lager.
Serienummret på larmet meddelas till hemtjänstens samordnare som sedan kopplar in det aktuella larmet i hemtjänstens programmeringsuttag (ute på gruppen).

4. Samordnaren återkopplar till larmsamordnarna att larmet sitter i, starta larmsamordnaren programmeringen av larmet - väljer aktuell mall (så att larmet ringer på rätt vis in till larmmottagningen) samt knyter omsorgstagaren med det aktuella larmet i larmmottagningen WA.

5. Larmsamordnarna återrapporterar till hemvårdgruppens larmombud/samordnare att larmet är klart för installation samt om det ska kopplas i internt (wexnet) hemma hos omsorgstagaren och om det finns annan viktigt information som hemtjänsten behöver veta inför installationen hos omsorgstagaren.

6. Hemtjänsten ansvarar för att kontakta berörd omsorgstagare/anhöriga för att boka ett installationsdatum samt kollar om det finns en nyckel att lämna vid installationen.

Önskvärt är att hemtjänsten larmombuden kollar innan om det går att sätta traditionell nyckelgömma eller om det behöver installeras ett Duo-lås hos omsorgstagaren. Om det ska installeras ett duo-lås görs detta alltid av larmsamordnarna om det finns godkännande av fastighetsägare/bolag. Beställningen av Duo-lås görs av larmombudet som har kontrollerat om det behövs.

7. På installationsdatumet:
Larmombudet tar med sig det som behövs för installationen av larm och ev. montering av nyckelgömman.
Om det går att installera larmet via omsorgstagarens internt så görs detta i första hand och då kontaktas alltid larmsamordnarna av larmombudet.
Larmombudet monterar nyckelgömman och skriver nyckelkvittenser samt visar lämna information om hur larmet /nyckelgömman fungerar och provlarmat på larmknappen samt kontrollera så att det finns med anhöriga eller annan kontakt på kundbilden.

8. Enheten/larmombudet att larmet är installerat och vilket lås som är kopplat till omsorgstagaren till *Digitala lås och *Larmsamordnarna samt *enhetschefen så att denna kan verkställa beslutet som biståndshandläggaren la.

9. Sätter i nyckelkvittensen i enhetens pärm.

Vid frågor eller funderingar kontakta larmsamordnarna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2021
Larmhandbok