Rutin - Biståndshandläggarna vid beslut av trygghetslarm

För att biståndshandläggarna ska få med det som behövs vid ett beslut av trygghetslarm

Mål: Säkerställa att korrekta uppgifter förmedlas för optimal hantering.

1 - I kundbilden i ProCapita lägg in:
1. Telefon- och/eller mobilnummer till omsorgstagaren
2. Telefon- och/eller mobilnummer till kontaktpersoner/anhöriga. OBS! Även om make/maka finns i hushållsflik. Typ av relation.
3. Språk om annat än svenska.
4. Eventuell portkod/tag till fastigheten (dygnet runt).

2 - Skicka ett meddelande i Lifecare alltid till ”larmsamordnare”:
1. I ÄMNESRADEN skriv ”Nytt larmbeslut –Förnamn Efternamn” (då blir det sökbart).
2. I meddelandet; personnummer och övrig info inför installation. Om make/maka redan har larm, skriv det också.
3. Eventuellt önskat installationsdatum.
4. Vilken utförare de vill ha (vilken hemtjänstgrupp) om det inte framgår i beslutet.
5. Vilket som är tilltalsnamnet om det står flera förnamn i ProCapita. I så fall borttages övriga förnamn.

Ett krav för installation av trygghetslarm är att lösning finns för att personal ska ha tillgång dygnet runt (lämnad nyckel, portkod, tagg m.m.)

Är det bråttom, skriv det tydligt i meddelandet och meddela även utföraren (installatören)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2021
Larmhandbok