Driftstörning i trygghetslarm

Här beskrivs vilka kontaktytor och kontaktpersoner som skall informeras vid en driftstörning eller incident som rör trygghetslarmen och dess funktion. Samt vilket ansvar respektive part har.

Nämndens ansvar
Nämnden ansvarar för att omsorgstagarna får en säker och trygg vård och omsorg. Säkerhetsarbetet utgår från kommunens säkerhetspolicy samt kommunstyrelsens allmänna uttalande för säkerhetsarbetet i Växjö kommun.

Larmmottagningen
Larmmottagningen (Doro) ansvarar för att information skickas ut när en driftstörning eller en incident har inträffat som påverkar trygghetslarmen och dess funktion. Informationen skickas och/eller meddelas till namngivna kontaktytor och kontaktpersoner enligt vad som specificerats i denna rutin.

Jourtid = Allt utanför kontorstid

Kontorstid= kl 7:30-17 vardagar

Vid allvarlig kris (Trygghetslarmkedjan fungerar inte) ska larmmottagningen kontakta chef i beredskap.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2021
Larmhandbok