Felsökning och åtgärd vid problem inom Ordbo

Här finns information om vad du som personal inom Ordbo ska göra om inte trygghetslarmet fungerar eller vid problem med e-tillsyn (kamera), nyckelgömmor/digitala lås/access, skyddsåtgärds-/HSL-larm.

Råden och rutinerana är för att underlätta för upptäckaren och ev kunna åtgärda problematiken.

Terminologi

ETH - (Ethernet) Wexnet/Internet, att larmet kopplas i fastighetens/bostadens Wexnetuttag.
GSM - (mobilnätet) Larmet ringer via mobilnätet och sitter endast med strömkabel i brukarens strömuttag.
ICO - Välkommen till i-care online! - Webbsidan som används för att kontrollera/programmera trygghetslarmen.
NG - (Nyckelgömmor) Vårt benämningsnamn för alla olika typer av gömmor och lås.
Dig.lås -
(Digitala lås)
PAS - Patientansvarig sjuksköterska
BHL -
Biståndshandläggare
AT -
Arbetsterapuet
EC -
Enhetschef
Kund - Kund, Omsorgstagare

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 april 2022
Larmhandbok