Förebyggande åtgärder av gömmor, lås, digitala nycklar inom Ordbo

1. Prova att aktivera om din digitala nyckel.
2. Prova med annan digital nyckel om möjligt.
3. Kontakta support /larmsamordnarna om det behövs.

 • Se till att brukarnycklarna i nyckelgömman sitter fästa med gumminyckelhållare
  (gäller ej runda tubcylindrar (portgömmor/trapphusfästen/ motsvarande)

 • Vid minsta misstänka låsproblem exempel om skallen är tappad, byt ut befintlig skalle med en ny (registrera in den nya och avregistrera den gamla till "Digitala lås" via Lifecare meddelande) och lämna det misstänkt trasiga låset till larmsamordnare.
 • OBS! Om en låsskalle krånglar vid öppning och man ändå lyckas få ut den, sätt INTE tillbaka den trasiga, utan byt till en ny låsskallen.
  Och sedan registrera in det nya låset i portalen.
  Lämna det trasiga låset till larmsamordnarna, med tydlig och exakt felbeskrivning.
  (Har ni fått ett ärende-ID från Swedlock, så tejpa det ordentligt på skallen).
 • Ta ut brukarens nyckel ur låset efter öppning
 • Se till att de digitala nycklarna som används har bra batteri, annars byt batteri , 121.7 kB.
  Att ens digitala nyckel behöver byta batteri på, syns alltid i synkstationen. , 64.3 kB.

 • Lämna inte den digitala nyckeln kvar i låsskallen, ta alltid loss nyckeln direkt efter öppning, annars dräneras nyckeln på batteri.
 • Varje enheten bör ha ett bra lager av skallar och gömmor, även ett par runda tubskallar, se lagerhållning.

 • Inför varje vinter, bör varje enhet smörja nyckelgömmorna med silikonsprej (vinterkit , 259.7 kB.), som innehåller silikonsprej och värmekuddar - beställs via larmsamordnarna.
  OBS! INGET får sprejas i de digitala nyckelhålen!

 • Om man har NFC aktiverat på sin mobil eller olika taggar i samma knippa som den digitala nycklen, kan den digitala nycklen tillfälligt pausa sig och då blinkar det rött när man försöker öppna nästa gömma/lås. Testa då den digitala nycklen några gånger i gömman/låset så ska det släppa.

  Även batteriet i den digitala nycklen tömmas ur om den ligger i närheten av NFC eller taggar (för att den digitala nycklen tror att NFC/Taggarna försöker prata med nycklen)

  Om den digitala nycklen inte fungerar efter ett par gånger testa alltid då att Synka om den, om det inte hjälper kontakta support eller larmsamordnarna.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 april 2022
Larmhandbok