Hur man felsöker Säng-,sitt-, matt-, rörelselarm inom Ordbo

Här finner man mera information om de olika säng-/sitt-/matt och rörelselarmen som finns:
Information om sänglarm
Information om sittlarm
Informaion om mattlarm
Information om rörelselarm

Felsökning och lättare åtgärder

 1. Är larmet PÅ?
 2. Har larmet rätt placering? På det uppmärkta stället som är förbestämt?
 3. Gäller rörelsevakt: Är det något som skymmer larmet t.ex. ett täcke?
  Är larmet flyttat på? Ser det trasigt ut? Om inte, testa att byta batteri (punkt 5) om inte det hjälper,
  se punkt 8.
 4. Gäller säng-, sitt-, mattlarm: Är larmet vikt eller har annan skada? Kontrollera att kablarna till och från larmet är hela och fina utan några skador. Vid skadade kablar se punkt 8.
 5. Byta batteri: I larmen finns antingen två stycken AAA eller yvå stycken AA batterier, undantagsvis 9V. Ni behöver en liten stjärnskruvmejsel. Observera att det kan finnas flera vita eller svarta dosor med batterier till samma larm.
  OBS!
  Den runda typen av rörelsevakt (PIR) byter larmsamordnare batteri i.
 6. Vid provlarmning: Innan ni testar är det viktigt att meddela övrig personal. Då larmet ringer via ett trygghetslarm. Meddela de som har larmtelefonerna att ni ska provlarma och hos vem. Prova därefter larmet för att kontrollera om det funkar med de åtgärder som ni har gjort.
 7. Om larmet inte fungerar, se om ni kan följa bruksanvisningen/manualen för att återinstallera larmet.
 8. Hjälper inte ovanstående, kontakta alltid ansvarig sjuksköterska och ansvarig chef för att stämma av vad som ska göras fram tills larmet fungerar igen
 9. . Kontakta larmsamordnare vid frågor och behov av hjälp.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 april 2022
Larmhandbok