Vid problem med - Trygghetslarm inom Ordbo

Trygghetslarmskedjan som Växjö kommun Ordinärt boenden i dagsläget använder sig av är av leverantören Careium (trygghetslarm, basenheter och larmmottagning).

Careium Trygghetsjour i Malmö nås på 010-4829000.
Bra om man även spar ner larm telefonnumret som trygghetsjouren kontaktar personalen vid larm.

Nödfall/sista hand: Vid fel, kvällstid, nätter och helger kontakta chef i beredskap via 0470-21666 (gäller endast Växjö kommun, omsorgsförvaltningen och Arbete och Välfärd).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 april 2022
Larmhandbok