ENDAST larmombuden - Hur man byter batteri i larmknappen inom Ordbo

Hur man byter batteri och sätter i kretskort på en Elliot/Enzo larmknappar

  • Viktigt att ta med sig båda sorternas batteri (CR2430 och CR2032) men även 1–2 nya larmknappar.
  • Alla 4 skruvarna måste skruvas tillbaka för att larmknappen ska vara vattentät.
    Om man tappar en skruv så tar man en skruv från en av de nya larmknapparna som man har med sig.
    Larmknappen som då saknar x antal skruvar skickar man till larmsamordnarna för reparation.

  • Om larmknappen är sliten och dålig så måste man byta den mot en ny!
    Då programmerar man endast in en ny och återkoppla till larmsamordnarna att man har programmerat in en ny larmknapp!

OBS!! Man får EJ RADERA något i larmapparaten.

Att skriva ut om men behöver eller klicka bara på filen för att läsa.
Hur man byter batteri i larmknapparna (Elliot (vita) och Enzo (svarta)) , 1010.6 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 april 2022
Larmhandbok