Hur man installera ett AKUT-larm hos omsorgstagare inom Ordbo

OBS! Man kan bara installera ett akutlarm hos en brukare som tidigare har larm eller är upplagd hos larmmottagningen

 1. Ta fram ett akutlarm från ert larmförråd/skåp med siffror 80xxxxx på. Viktigt att se till att rätt akutlarmknapp följer med!
 2. Ring Doro Trygghetsjour på 010-4829000 från kontoret och fråga efter Driftansvarig eller Teamleader. Meddela att du tänker koppla in ett akutlarm hos brukaren (Förnamn Efternamn) med personnummer xxxxxx-yyyy. Berätta vilket serienummer det är på akutlarmet (80xxxxx)
 3. Åk till brukaren och stäng av det ordinarie/gamla larmet.
  Plocka bort brukarens larm med tillbehör så som larmknapp, strömsladd m.m. och ta med till kontoret.

  OBS! Finns dörrlarm, EP-larm och liknande kopplat till ordinarie larmet fungerar inte dessa med akutlarmet!
 4. Koppla in akutlarmet i ett strömuttag hos brukaren, vid/i ett fönster.
 5. Larmet startas med den svarta knappen på undersidan av larmet där strömsladden går in under luckan.
 6. Vänta tills lampan vid + slocknar och tryck sedan efter några sekunder på den bärbara knappen som följer med akutlarmet.
 7. När larmmottagningen svarar i larmet så ska de svara med aktuell brukarens namn. Om namnet inte är rätt, ring till Trygghetsjouren igen och upprepa begäran.
 8. Enheten meddela larmsamordnarna via LifeCare meddelande att ett akutlarm är satt hos aktuell brukare.
 9. Larmsamordnarna meddelar vilket nytt larm eller om ordinarie larmet kan installeras hos aktuell brukare. Larmsamordnarna meddelar enhetens samordnare i närtid.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 april 2022
Larmhandbok