Hur man programmera en larmknapp i en larmapparat inom Ordbo

Hur man programmera in en larmknapp i en larmapparat/basenhet:

  1. Tryck ner GRÖN knapp , 81 kB. tills det kommer ett pip (ca 4 sek), släpp grön knapp
  2. Kolla så att Drift-lampan (PÅ) blinkar grönt = programmeringsläget

4. Tryck då på brukarens ”nya” larmknapp, då spelas det en trudelutt.
5. Tryck sedan kort på RÖD knapp på basenheten för att bekräfta ny larmknapp (spelas en
trudelutt och larmknappen är inlagd).
6. Upprepa från punkt 3 om flera knappar finns i hushållet.
7. Provlarma ALLTID från varje larmknapp om det finns många i hushållet.
8. Meddela larmsamordnarna att bytet är klart.

Om larmet spelar en trudelutt INNAN du tryckt på larmknappen, får du börja om från punkt 1. här ovanför. Larmet har snappat upp någon anna radiokod.
OBS!!! Man får inte radera något tillbehör/larmknapp i larmapparat/basenhet!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 april 2022
Larmhandbok