1. Generella råd

1. Prova att aktivera om din nyckel.
2. Prova med annan nyckel om möjligt.
3. Kontakta support /larmsamordnarna om det behövs

- Lämna inte den digitala nyckeln kvar i låsskallen, ta alltid loss nyckeln direkt efter öppning, annars
dräneras nyckeln på batteri.
- Ta ut brukarens nyckel ur låset efter öppning!
- Se till att brukarnycklarna är fästa med gummistrips, om möjligt fäst dem ordentligt efter hand.
- Se till att personalens nycklar inte har dåligt batteri (det syns i portalen, varje enhet ska kolla det)
- Se till att ni har ett bra lager av skallar och gömmor, även ett par runda tubskallar
Inför varje vintern, smörj gömmorna med silikonsprej, OBS! INGET får sprejas i de digitala nyckelhålen!

OBS!
Om en låsskalle krånglar vid öppning och ni ändå lyckas få ut den, sätt INTE tillbaka den trasiga, utan byt till en ny låsskalle.
1. Registrera in den nya i portalen.
2. Lämna den trasiga till larmsamordnarna, med tydlig och exakt felbeskrivning. (Har ni fått ett ärende-ID från Swedlock, så tejpa det ordentligt på skallen).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 april 2021
Larmhandbok