2. Förebyggande åtgärder av gömmor

  • Se till att brukarnycklarna i nyckelgömman sitter fästa med gumminyckelhållare (gäller ej runda tubcylindrar (portgömmor/trapphusfästen/ motsvarande)

  • Det finns ett så kallat vinterkit , 259.7 kB. som innehåller silikonsprej och värmekuddar - beställs via larmsamordnarna.

  • Inför varje vinter, bör varje enhet smörja nyckelgömmorna med silikonsprej (vinterkit), OBS! INGET får sprejas i de digitala nyckelhålen!

  • Vid minsta misstänka låsproblem exempel om skallen är tappad, byt ut befintlig skalle med en ny (registrera in den nya och avregistrera den gamla till "Digitala lås" via Lifecare meddelande) och lämna det misstänkt trasiga låset till larmsamordnare.

  • Se till att de digitala nycklarna som används har bra batteri, annars byt batteri , 121.7 kB.
    Att ens digitala nyckel behöver byta batteri på, syns alltid i synkstationen. , 64.3 kB.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 oktober 2021
Larmhandbok