3. Felsökning av gömmor

Vanliga fel:

1. Låsskallen har fastnat halvvägs när jag satte i den , 87.5 kB.;
- Troligen är den isatt på fel håll, öppna låset med nyckeln och försök banka ur skallen med hammare eller liknande.
- Sätt sedan i den på rätt håll.

2. Låsskallen har fastnat halvvägs när jag försöker ta ur den,
- Troligen har lösa nycklar inuti fått skallen att fastna halvvägs ut. Försök lirka/skaka/banka våldsamt på gömman, eller om möjligt, ta ner gömman och håll den upp och ner och banka/skaka.
- Får ni ut den, se till att ni fäster brukarnycklarna med s.k. gumminyckelhållare, så minskar risken för att det händer igen.

3. Låsskallen går inte längre att fästa tillbaka i gömman, något fel har uppstått;
- Flytta brukarnycklarna till en ny skalle (ni har på lager) och be ”Digitala lås” registrera den i systemet. Lämna den trasiga till larmsamordnare, tejpad med felbeskrivning.

4. Jag kan inte öppna en låst gömma;
A. Nyckeln blinkar rött o piper - Synka om din nyckel och / eller be en kollega försöka öppna. Fungerar din nyckel ändå inte, byt batteri. Hjälper inte det, be att få nyckeln utbytt. Skicka den gamla med tydlig felbeskrivning till larmsamordnarna.

B. Pluggen/nyckelhålet i gömman verkar löst - Prova att med spetsen på digitala nyckeln vrida runt det tills det fastnar/klickar (”spetsen” på nyckelhålet uppåt) och sedan prova igen med nyckeln. Felanmäl låset och byt ut det.

Om nyckeln bara snurrar utan att fastna, prova att banka lite på låscylindern och vrid sedan nyckeln 120 grader (lite mer än ett kvarts varv). Har man tur kan det gå att sedan öppna låset. Sätt inte tillbaka skallen i gömman, utan byt till en ny skalle.

C. Nyckeln går inte att vrida - Försök ta i lite, ibland nyper det lite i början när man ska vrida. Kolla så inget har kommit in i nyckelhålet, försök pilla ut det i så fall. Går det ändå inte måste ni försöka komma in till brukaren på annat vis, går inte det och ni måste in, kontakta chef i beredskap.

D. Nyckeln blinkar grönt, nyckeln vrids lite mer än ett halvt varv men låset öppnas inte - Låset måste troligen borras, och ni kommer inte kunna komma in i gömman utan hjälp, utan måste hitta annat sätt att komma in till brukaren. Kontakta chef i beredskap om ni inte hittar annat sätt att komma in.

Om ni inte kommer in i gömman, försök få brukaren/ anhöriga/ fastighetsansvarig/ granne att öppna och få tillgång till ytterligare brukarnyckel tillfälligt som kan sättas i en ny gömma om det dröjer med borrningen av den trasiga gömman.

Kommer ni inte åt medicinskåpsnyckel, så bör det finnas reservnycklar ni kan använda, kolla med chef i beredskap

Portkod / tagg fungerar ej:
- Kontakta fastighetsägare / fastighetsskötare, (Tips kolla längst ner i brukarens hus, där finns oftast kontaktuppgifter till de som sköter fastigheten)

Vardagar kontorstid: kontaktas larmsamordnarna
Nödfall/sista hand: Vid fel, kvällstid, nätter och helger kontakta chef i beredskap via 0470-216 66 (gäller endast Växjö kommun, omsorgsförvaltningen och Arbete och Välfärd).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 november 2021
Larmhandbok