Räckviddstest på trygghetslarm inom Ordbo

Räckviddstest görs för att omsorgstagaren/anhöriga ska veta och känna sig trygga med vetskapen om hur långt ifrån basenheten larmknappen funkar. exempel ner i källaren eller ut till brevlådan.

I en bostad exempel lägenhetshus med betong eller liknande, så säger vi överlag att larmknappen fungerar endast i omsorgstagarens lägenhet men i vissa fall även utanför lägenhetsdörren, men inte längre än så.

Larmombudet skall alltid göra räckviddstest vid larm installationen eller byte av en larmknapp.

Viktigt att när man gör ett räckviddstest provar man larmknappen nere vid golvet så långt bort från basenheten men ändå inne i bostaden eller dit omsorgstagaren önskar att larmknappen räcker.

Så här gör man:

  1. Tryck ner GRÖN knapp , 81 kB. tills det kommer ett pip (ca 4 sek), släpp grön knap
  2. Kolla så att Drift-lampan (PÅ) blinkar grönt = programmeringsläget , 175 kB.
  3. Tryck då normalt på brukarens larmknapp, då spelas det en trudelutt. Fortsätt att trycka på larmknappen titt som tätt runt om i bostaden eller till brevlådan. Så långe man trycker på larmkanppen och hör trudelutt ifrån basenheten då har larmkanppen kontakt med basenheten. Om trudelutt inte hörs, då räcker inte larmknappen till basenheten. Man kan i vissa fall sätta förstärkare så att signalen räcker längre via larmkanppen och basenheten.
  4. När man har testat klart låter man bara basenheten stänga ner programmeringsläget
  5. Provlarma alltid ifrån larmknappen innan du lämnar omsorgstagaren.
  6. Vid problem exempel det händer inget när man tycker på larmknappen. Prova att programmera in larmknappen igen i larmet.

Om det behövs förstärkare, kontakta larmsamordnarna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 april 2022
Larmhandbok