Installation

Här finns beskrivet hur och vem som gör installationen av de olika larm.

För att veta vilka olika sorters larm som finns och som vi använder. kan du kolla här. "Beskrivning av olika larm/produkter". Här inne finner du rubriker som SOL och Skyddsåtgärds-/HSL-larm, det står i vilka områden larmet/produkten ska/kan användas. Vid funderingar kontakta larmsamordnarna så bollar vi dina ideér tills vi har en gemensam lösning för omsorgstagaren.

- Trygghetslarm SOL - Installeras alltid av enhetens larmombud - hjälp varandra om det behövs

- Påkallandelarm SOL - (internt mellan make/maka) installeras av larmsamordnarna, i vissa fall av AT eller SSK - väldigt få fall.

- E-tillsyn (kameror) SOL - installeras alltid av leverantören inom 5 arbetsdagar från. Larmsamordnaren bokar dessa installationer med Brukaren/anhöriga/hemvårdens samordnare och leverantören Phoniro.

- Nyckelgömmor/accesslösning (SOL/HSL)- installeras i första hand av enhetens larmombud/personal. Om det behövs speciallösningar så som Duolås installeras dessa av larmsamordnarna.

- Skyddsåtgärd-/HSL-larm - Förskrivs alltid av sjuksköterskan och installeras alltid av larmsamordnarna. LÄNK till "Rutiner för hälso- och sjukvård handboken" GPS-positionslarm och skyddsåtgärder


Terminologi:
ETH - (Ethernet) Wexnet/internet uttaget i fastigheten, att larmet ska eller sitter kopplat i fastighetens internet.
GSM - (Kommunicera vid mobilnätet) Att larmet sitter endast med strömkabel i fastighetens strömuttag.
ICO - I-care online Länk till annan webbplats. - Webbsidan som används för att kontrollera/programmera trygghetslarmen.
PAS - Patientansvarig sjuksköterska
NG - (Nyckelgömmor) Vårt benämningsnamn för alla olika typer av gömmor och lås.
Dig.lås - (Digitala lås)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2021
Larmhandbok