Förstärkningsantenner

Det är viktigt att trygghetslarmet har god kontakt med mobilnäten (2G)

För att trygghetslarmet ska fungera optimalt måste installatören säkerställa att apparaten har tillräckligt god mobiltäckning där det står.

Larmet graderar täckningen från 0-31. Täckningvärdet går att läsa av ur larmet på plats, eller går att se i I-Care Online. Enligt leverantör måste den vara MINST 13, men helst 20 eller över.

Om originalantennen (DeLock) inte ger tillräcklig fältstyrka till apparaten kan man koppla in en förstärkningsantenn istället, se nedan på vilka som finns

- Kjelle antenn , 2.2 MB.
- Magnetantenn , 277.4 kB.
- Vit lådantenn , 903.5 kB.
- Utomhusantenn , 801.5 kB.
- Riktantenn , 1.2 MB.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2021
Larmhandbok