Programmera en larmknapp

Beskrivning av hur man programmerar larmknappar till trygghetslarmen

Hur man raderar och programmerar in ny larmknapp i ovanstående larm.

Radera larmknappar och alla andra tillbehör:
Om det finns skyddsåtgärd-/HSL-larm (EP-larm, dörrlarm/rörelsevakt m.m.) kopplat till larmet. Kontakta ALLTID larmsamordnarna så radera de den trasiga larmknappen.

Finns INTE några skyddsåtgärd-/HSL-larm:
1. Håll in GRÖN knapp , 81 kB. tills det kommer ett pip, släpp grön knapp

2. Tryck till med en liten skruvmejsel eller annat smalt föremål (tändsticka, uträtat gem) i det lilla hålet , 42.7 kB. på undersidan (jämte Volymsymbolen , 42.7 kB.). Detta behöver man göra direkt efter pipet.

3. Det kommer då en trudelutt.

4. Alla larmgivare är nu raderade.


Programmera in ”NY” larmknapp:

1. Tryck ner GRÖN knapp , 81 kB. tills det kommer ett pip (ca 4 sek), släpp grön knapp

2. Kolla så att Drift-lampan (PÅ) blinkar grönt = programmeringsläge

3. Tryck då normalt på brukarens ”nya” larmknapp, då spelas det en trudelutt.

4. Tryck sedan kort på RÖD knapp på basenheten för att bekräfta ny larmknapp (spelas en trudelutt och larmknappen är inlagd).

5. Upprepa från punkt 3 om flera knappar finns i hushållet

6. Provlarma ALLTID från varje larmknapp.


OBS!! Om larmet spelar en trudelutt INNAN du tryckt på larmknappen så får du börja om från punkt 1 under programmera in ny larmknapp.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 oktober 2021
Larmhandbok