2. Installera nyckelgömma/accesslösning

Rutin för installation av nyckelgömma/accesslösning

Vad som larmombudet/personalen behöver ha med sig vid nyckelgöms installation:
- Skruvdragare med "bits" och eventuellt bitsfäste (se till att du har rätt bits och att skruvdragaren är laddad).
- Fast nycklar nr 7 och nr 8
- Träskruv och stjärnskruvmejsel
- Låsmuttrar, brickor och skruv/bultar (olika storlekar) - att fästa nycklarna med.
- Den lilla insexnyckeln (om du ska sätta gångjärnsgömma)
- Olika gömmor både höger och vänsterhängda.

1. Om möjligt, kontrollera gärna i förväg hur det ser ut på platsen/fastigheten, så att du vet ungefär vad
du behöver ha med dig.
2. I första hand, finns porttub eller trapphusfäste , 120.5 kB. sedan tidigare, så ska den användas.
Kontakta larmsamordnare om du inte kommer in i den.

OBS! Säkerställ att fastighetsägaren godkänner montering av nyckelgömma/ accesslösning. Information och blankett för skriftligt godkännande finns här. , 145.5 kB, öppnas i nytt fönster. Skicka/lämna påskriven blankett till larmsamordnarna. Växjöbostäder har vi fått godkänt från. Är det en enskild fastighetsägare (exempelvis villa) behövs inget skriftligt, bara muntligt.

3. I andra hand, skruva vanlig rak bakkantstub , 91.3 kB. på dörren där personal ska gå in. Finns det en kant/fals på dörren används istället smal- , 93.2 kB. eller bredfalsad , 85.1 kB. bakkantstub.

4. Om det inte går, eller vi inte får skruva i dörr, prova att sätta gångjärnsgömma , 91 kB., som inte ger någon åverkan på dörren eller fastigheten.

5. Om det inte heller går, kolla om du får/kan fästa bakkantsgömma på någon låst dörr i närheten. Sätts gångjärnsgömma behöver dörren inte vara låst. Notera tydligt på rätt ställe i ProCapita var gömman finns.

6. Om det inte heller går, kontaktas larmsamordnare. Meddela oss då också kontaktuppgifter till fastighetsägare och/eller fastighetsskötare.

7. Är det risk att det blir skrapmärken på dörren vid användandet av gömman ska gummiskydd , 84.9 kB. fästas under gömman. Finns hos larmsamordnare.

8. Fäst alltid brukarnyckeln med s.k. gumminyckelhållare , 179.1 kB. (utom i runda tubskallar).

9. Finns låst ytterport, säkerställa att portkod fungerar dygnet runt. Notera i så fall den på rätt ställe i ProCapita. Är porten låst utan portkod, kolla om det går att sätta nyckelgömman utanför låst port, enligt punkt 2–6.

10. Måste tagg användas, och ni redan har taggar från den fastighetsägaren, ser enheten till att era taggar är aktiva för aktuell fastighet.

11. Skicka alltid meddelande till "Digitala lås".
Meddelandet ska innehålla:
- Vilket nr på låset,
- Vilken brukare,
- Placering av gömman om den inte sitter på lgh dörren.

• OBS! Vi sätter inte längre nyckelgömmor utomhus så att skruvarna (inklusive lås-/envägsskruv) är åtkomliga för allmänhet.

• Enheten ansvarar för taggar och portkoder är aktuella.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2021
Larmhandbok