3. Installera skyddsåtgärds-/HSL-larm

Förskrivs alltid av sjuksköterska
Installeras alltid av larmsamordnarna.

Sjuksköterskan /PAS kan alltid läsa "Rutiner för hälso-/sjukvårds handboken" - förskrivningsprocessen.

- Vid installationen ska alltid ansvarig sjuksköterska och baspersonal medverka.

- Sjuksköterskan/PAS meddelar alltid ordination/förskrivningen genom meddelande i LifeCare till "Larmsamordnarna" då ska man använda "Förskrivnings blanketten , 38.3 kB.". Fyll i förskrivningsblanketten, bifoga den till meddelandet i Pdf format. Meddelandet ska innehålla brukarens personnummer, önskad larmtyp och eventuella inställningar. Även vad orsaken till förskrivningen är.

- Det är sjuksköterskans ansvar att berörd personalgrupp får informationen om vad som gäller och hur
skyddsåtgärds-/HSL-larm, signeringslistor och kontroller sköts.
- GPS-positionslarm (klocka)
- Övriga skyddsåtgärds-/HSL-larm

Flöde och installationsbeskrivning:

1. PAS/sjuksköterska kontrollera hur man förskriver ett skyddsåtgärds-/HSL-larm "Rutiner för hälso- och sjukvårdshandboken"

2. PAS/sjuksköterskan kontaktar larmsamordnarna och beskriver situationen och rådfrågar vad som kan passa om hen är osäker på vilket larm som fungerar för brukaren.

3. Larmsamordnarna tar fram lämpligt/lämpliga larm.

Om larmprodukterna som kombineras inte har samma tillverkare/leverantör och det inte finns kombinationsavtal blir det en Specialanpassning.
Larmsamordnarna tar fram dokumentationen för larmkombinationen. CE märkningen på alla delar tas bort och kommunen blir produktansvarig för larmkombinationen samt märker upp med nytt id.nr på alla delar av specialanpassningen.

4. Sedan bokar larmsamordnaren installationstid med sjuksköterskan som ordinerat larmet.
Viktig att sjuksköterskan bokar in berörda (de som hanterar larmet dagligen) som behöver medverka.

5. Vid installationen lämnas:
- Leverantörens manual/bruksanvisning (om det är en specialanpassning ska den dokumentationen lämnas och skrivas på av sjuksköterskan).
- Signeringslistan för kontrollen.
- Felsökning och lättare åtgärdsbeskrivning av larmet.
- Inställningsguide/värde (för de inställningar som är viktiga för larmet).
- Larmsmordnaren och sjuksköterskan fyller i "Förskrivning av skyddsåtgärdslarm , 57.5 kB." som sedan sätts i skyddsåtgärdslarm pärmen hos larmsamordnarna.

6. Larmet ska alltid installeras enligt leverantörens riktlinjer/manual.

7. Om det behövs uppsättning av nyckelgömma/accesslösning ska detta göras av berörd personal/enhet vid installationen.

Vid funderingar kontakta larmsamordnarna

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 november 2021
Larmhandbok