Kontroll att larmen fungerar

För att säkerställa att trygghetslarm och skyddsåtgärd-/HSL-larm fungerar ska de kontrolleras dagligen om inget annat bestäms vid installationen. Detta görs av enhetens personal eller ansvarig för larmet.

Trygghetslarm:
Funktionen kontrolleras två gånger dagligen alla dagar i veckan ca klockan 7:00 och 15:00. Hur kontrollen går till beskrivs här, kontroll av trygghetslarm i ordinärt boende (SOL-larm) Öppnas i nytt fönster.

Skyddsåtgärdslarm-/HSL-Larm:
Ansvarig sjuksköterska bestämmer i samråd med larmsamordnarna hur ofta skyddsåtgärden ska kontrolleras om inte larmets manual anvisningar indikerar på annat. Eventuellt används signeringslistan för daglig kontroll.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2021
Larmhandbok