2. Skyddsåtgärds-/HSL-Larm

Kontroll skall göras utifrån manual/bruksanvisning som tillhör larmet och skall finnas hos omsorgstagaren. Kontrollen skall alltid göras av personalen utifrån det som är ordinerat av PAS/sjuksköterskan och är till för att säkerställa larmets funktion/säkerhet.

Länk: Signeringslista, , 153.5 kB. singerinslista bör användas. 

Ansvarig sjuksköterska ska veta hur larmet ska kontrolleras om personalen inte vet. Samt att det ska finns en manual/bruksanvisning från leverantören/larmsamordnarna. Där ska det stå hur man kontrollerar larmet. Om inte, Kontakta larmsamordnarna.

Om larmet inte fungerar, följ då felsökningsrutinen som du finner här.
Länk:
GPS-posioneringslarm (klocka)
EP-larm
Övriga skyddsåtgärds-/HSL-larm

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 oktober 2021
Larmhandbok