Om omsorgstagaren ska resa bort eller till/är på

sjukhus m.m

Trygghetslarmknapp, GPS-klocka ska alltid lämnas hemma vid frånvaro från hemmet längre tid än ett dygn, t.ex. sjukhusvistelse eller annan resa, så att det inte skickar fellarm eller kommer bort. 

Resa bort:
Är frånvaron längre tid än en månad (t.ex. planerad semester) övervägs att larmet återlämnas till enheten under frånvarotiden. Kontakta även avgiftshandläggare för att pausa avgiften. Överväg hur nyckelgömma/nyckel ska hanteras under tiden eller om den ska lämnas åter.

Om omsorgstagare ska åka på semester och har behov av ett larm att ta med:
- Lokalt påkallandelarm ska då förskrivas av enhetschef och installeras/levereras av larmsamordnarna, då används en blankett "Lån av larm , 56 kB."

- Skyddsåtgärds-/HSL-larm (Gäller ej GPS-klockor i nuläget.) ska då förskrivas av ansvarig sjuksköterska och
installeras/levereras av larmsamordnarna, då ska blanketten "Förskrivning av skyddsåtgärd/HSL-Larm , 57.5 kB." användas som underlag till larmsamordnarna.

Om omsorgstagare ska åka på semester (annan kommun) och behöver trygghetslarm, ska omsorgstagaren/anhöriga alltid kontakta biståndshandläggaren genom Växjö kommuns växel (kontaktcenter)
0470-41000

Växjö kommuns trygghetslarm ska då alltid lämnas åter till enheten under frånvarotiden, samt nyckeln återlämnas till omsorgstagaren.

Om anhöriga upptäcker att trygghetslarmet/GPS-klockan har följt med ska denne kontakta brukarens hemvårdsgrupp genom Växjö kommuns växel (kontaktcenter) 0470-41000Sjukhusvistelse/KTP (korttidsplats) eller annan vårdplacering:
Trygghetslarmknapp, GPS-klocka ska alltid lämnas hemma och GPS-klockan ska alltid sätts på laddning vid frånvaro från hemmet. Så att det inte skickar fellarm eller försvinner. 

Om trygghetslarmknappen och/eller GPS-klockan följer med till sjukhuset eller annan vårdplacering, är det enhetens/Sjuksköterskans ansvar att lokalisera larmet och ta det till omsorgstagarens bostad och sätta det på laddning.

Om anhöriga upptäcker att trygghetslarmet/GPS-klockan har följt med ska denne kontakta brukarens hemvårdsgrupp genom Växjö kommuns växel (kontaktcenter) 0470-41000Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2021
Larmhandbok