Rutin för besvarande och åtgärdande av trygghetslarm i hemvården

Det här är en rutin som beskriver insatsen trygghetslarm, vilka behov insatsen avser att tillgodose samt tydliggör vilka riktlinjer och förhållningssätt som gäller vid besvarande och åtgärdande av larm.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 maj 2022