Hur man avsluta ett SOL-trygghetslarm inom Särbo ÄO

Om omsorgstagaren inte ska ha kvar trygghetslarmet kvar pga olika anledningar. Ska detta alltid dokumenteras och om man vidtar andra åtgärder. Detta ska alltid dokumenteras i verksamhetssystemet.

Beslut om avslutat SOL-larm ska chefen meddela larmombudet.

Om omsorgstagaren inte ska ha kvar trygghetslarmet kvar på grund av olika anledningar. Ska detta alltid dokumenteras och även om man vidtar andra åtgärder. Det ska alltid dokumenteras i verksamhetssystemet.

Larmet ska alltid rengöras och lagas om det behövs innan det läggs tillbaka på boendets/enhetens larmlager.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2022
Larmhandbok