Boendet/enheten - ansvar och larmrutiner inom Särbo ÄO

Dessa rutiner och ansvar ligger på boendeht/enheten. För att få stöd och hjälp i olika larmfunderingar och frågor.

När ett boende byter larmsystem ska det gamla larmsystemets alla delar plockas ihop och lämnas åter till larmsamordnarna som lagerför de larmen och återanvänder det som går. Man kan skicka dessa larm med hjälpmedelstransporten märk upp det likadant som hjälpmedel som ska till hjälpmedelsverksamheten.

  • Alla personal bör veta lite vad som gäller med larmen, om exempel inte larmombud finns tillgängliga.
  • Hur man löser lättare larm problem och hur/vem ska/kan kontakta för hjälp.
  • Funktions kontrollen av alla trygghetslarm skall göras en gång i månaden av alla SOL-larm och skall alltid dokumenteras i social journalen.

Larmförråd/skåpet:
ska/bör vara tydligt uppmärkt, ordning och redan samt kontrolleras vid behov och hålls efter.
Samt även ett litet lager av de vanligaste HSL-/skyddsåtgärdslarm så som dörrlarm, rörelsevakt, säng-/matt-sittlarm, smitlarm. Men även ett lager som passa boendet/enheten med SOL-larm.

Alla larm ska alltid rengöras mellan användandet och/eller när ett larm inte används eller bytas. Bra att återanvända alla små delar (plast/tyg går att tvätta i tvättmaskinen om det behövs).

Om det finns delar/larm inte behövs ska dessa alltid lämnas till larmsamordnarna. För att kunna lämna ut det till övriga boende/enheter som behöver.

Boendet/enheten ska även ha en låda i larmlagret som är tydligt uppmärkt med "Servicelåda" som ska skickas/lämnas till leverantören när lådan är full.

- Om larm saknas/behövs ska boendet/enheten själva kolla med:

  1. Larmsamordnarna om det finns larm/tillbehör på centrallagret hos larmsamordnarna.
  2. Om man behöver beställa nytt larm, ska alltid ansvarig enhetschefen godkänna det innan man kontakta leverantören och sedan beställer det som behövs.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2022
Larmhandbok