Dokuments lista inom Särbo ÄO

SOL-Larm:
Kvittens för omsorgstagarens nyckel , 65.4 kB. - används när omsorgstagaren inte har larm
Signeringslista för månaskontrollen av SOL-larm (Larmknappar) , 11.5 kB.

Påkallandelarm internt. Utanför internlarmsystemet

Lån av larm , 38.2 kB.

HSL-Skyddsåtgärdslarmen:
HSL-larm - Signeringslista , 153.5 kB.
Informations lapp , 56 kB. ang lån av HSL-skyddsåtgärdslarm

"Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Giltig version finns alltid på webbplatsen Larmhandboken"

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2022
Larmhandbok