Felsökning och åtgärd vid problem - Skyddsåtgärds-/ HSL-larm inom Särbo ÄO

Här finns råd för hur du som personal, leg. personal, sjuksköterska och chefer ska göra vid fel/problem med ett skyddsåtgärds-/ HSL-larm.

Larmen är alltid ordinerade av sjuksköterska/PAS (Chef kan aldrig ordinera ett HSL-larm)

Råden är en vägledning för den som upptäcker att skyddsåtgärden inte fungerar/går sönder, före kontakt med sjuksköterska/chef och larmsamordnarna.

Det finns många olika skyddsåtgärds-/HSL-larm, men vissa har samma eller liknande funktion. Larmen har skilda utseenden då de är ifrån olika leverantörer. Det ska finnas bruksanvisning/kort info/felsökningsrutin för larmet/en hos omsorgstagaren. Om det är produkter ifrån olika leverantörer så blir det alltid en specialanpassning och de gäller denna dokumentationen för larmkopplingen. Felsökning av Specialanpassade larm sköts alltid av larmsamordnarna.

  1. Kontakta alltid ansvarig sjuksköterska och ansvarig chef.
  2. Ansvarig sjuksköterska meddelar larmsamordnarna vad ärendet gäller.
  3. Kontakta larmsamordnare vid frågor och behov av hjälp.

Nödfall/sista hand: Vid fel, kvällstid, nätter och helger kontakta chef i beredskap via 0470-216 66 (gäller endast Växjö kommun, omsorgsförvaltningen och Arbete och Välfärd).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2022
Larmhandbok