EP-larm inom Särbo ÄO

Alla EP-larm via ett internlarmsystem är oftast en specialanpassning (då det alltid är två olika leverantörer) Se special bruksanvisning "Specialanpassnings anvisning" som alltid lämnas vid installation.

Larmen är ordinerade av sjuksköterska

Felsökning och lättare åtgärder


1. Är alla de delar som tillhör EP-larmet "".

2. Är larmet rätt placerat? ex. på handleden, under / i sängen?

3. Kontrollera att kablarna till och från EP-larmet är hela och fina utan några skador och att alla kontakterna sitter strömanslutna och är ””. (Vid skadade kablar eller andra skador, se punkt 6)

4. A (Gäller EPISafe, som sitter på handleden) Kontrollera att Ep-sensorn är laddad och att det är nya batterier i EP-larmets alla delar (kopplingsdosor), samt att den reagerar vid skakning av handleden. Om JA = allt är ok med larmet, men skickar ej larmet vidare till handenheten/sökarna, Är handenheten/sökaren ""? om Ja = kontakta ansvarig sjuksköterska = då är det något annat som är fel.
Om NEJ = kontrollera så att Ep-larmets alla delar är "", tips är att starta om alla delar.

Om det finns risk att vatten har inkommit i sensorn. Se bruksanvisning som medföljer och kontakta ansvarig SSK/PAS.

4.B (Gäller övriga EP-larm) Reagerar EP-larmet om du skakar sängen, försök dra igång ett larm?
JA = allt ok med larmet. Men skickar larmet ej vidare, ""? Ja = kontakta Sjuksköterska.
NEJ = kontrollera igen hur larmet ser ut om det finns några veck/skador på sensorn /larmet. Se punkt 6.

5. Byta batteri: I larmen finns antingen 2st AAA eller 2st AA batterier, (undantagsvis 9V). Ni behöver en liten stjärnskruvmejsel. Observera att det kan finnas flera vita eller svarta dosor med batterier till samma larm.

Efter batteribyte är det viktigt att testa larmet, Meddela övrig berörd personal att man ska provlarma ett EP-larm.

6. Om EP-larmet inte fungerar efter ovanstående åtgärder, då gör du på följande sätt:

  • Kontakta ALLITD ansvarig sjuksköterska informera vad som är testat av dessa åtgärder.
  • Sjuksköterska ska alltid kontakta Larmsamordnare enligt rutin!

Nödfall/sista hand: Vid fel, kvällstid, nätter och helger kontakta chef i beredskap via 0470-216 66 (gäller endast Växjö kommun, omsorgsförvaltningen och Arbete och Välfärd).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2022
Larmhandbok