Övriga skyddsåtgärds-/HSL-larm inom Särbo ÄO

Larmen är ordinerade av sjuksköterska

Bruksanvisning, manual samt en felsökningsrutin vad personalen ska göra om larmet inte fungerar ska finnas på varje enhet.
Samt att ansvarig sjuksköterska ska/bör veta hur larmet ska kontrolleras. Om inte, kontakta larmsamordnarna.

Larmen skall alltid kontrolleras enligt ordinationav Sjuksköterska/PAS för att säkerställa fel och brister på larmet om inget annat skrivs.
Kontrollera även så att larmet sitter på rätt placering på förbestämt/markerat ställe.
Sjuksköterska/PAS ordinerar att kontrollens görs av personalen, om inget annat är skrivet. Signeras enligt rutin

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2022
Larmhandbok