Fallarm inom Särbo ÄO

Felsökning och lättare åtgärder av fallarm:

Larmen är ordinerade av sjuksköterska

 1. Är larmet ?
  - Reagerar det när du trycker på det?
  - Aktivera larmet? - se bruksanvisning
 2. Har larmet rätt placering? (på handleden eller annan bestämd placering).
 3. Ser larmet trasigt ut? Om inte, se punkt 6.
 4. Vid provlarmning: Innan ni testar är det viktigt att meddela övrig personal, prova därefter larmet för att kontrollera om det fungerar med de åtgärder som ni har gjort.
 5. Om larmet inte fungerar, se om ni kan följa bruksanvisningen/manualer för att återinstallera larmet om det går.
 6. Hjälper inte ovanstående, kontakta alltid ansvarig sjuksköterska och ansvarig chef för att stämma av vad som ska göras fram tills larmet fungerar igen. Sjuksköterska äger ordinationen och ansvaret över skyddsåtgärds-/HSL-larmet Om larmet är installerat av larmsamordnarna ska ansvarig sjuksköterska felanmäla larmet till larmsamordnarna.
 7. Kontakta larmsamordnare vid frågor och behov av hjälp.

Fallarm kan personalen inte själva byta batteri i, det sitter specialbatteri i dem.
Larmsamordnarna måste därför alltid kontaktas när det är batterislut.

Nödfall/sista hand: Vid fel, kvällstid, nätter och helger kontakta chef i beredskap via 0470-216 66 (gäller endast Växjö kommun, omsorgsförvaltningen och Arbete och Välfärd).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2022
Larmhandbok