Felsökning och åtgärd vid problem - Trygghetslarm inom Särbo ÄO

På varje boende/enhet ska det finnas manualer som leverantören har lämnat för hur man felsöker de larmsystem som boendet/enheten har.
Här beskrivs enklare tips på felsökning och vilka lättare åtgärder man kan göra vid problem med trygghetslarm som är kopplade via internsystem.

Kommer att ske vissa förändringar när vissa av larmsystemen uppdateras eller byts ut.

Gäller för Caretech5000 och Tunstall internlarmsystem
Larmknappar:

Ser/är larmknappen hel och det finns ingen risk att den har varit i vatten? JA? NEJ?
Ja - Byt larmknappen mot en ny. Radera den gamla i internlarmsystemet och programmera in en ny.
Nej! - Prova att 1. Byta batteri. 2. Programmera in den i internlarmsystemet igen. Om det ändå inte funkar, byt den mot en ny. skicka in den gamla till larmsamordnarna och programmera in en ny i systemet.

Om en plastdel eller tygdel har gått sönder ska dessa bytas eller fixas av enheten/boendets larmombud eller kunnig personal.

Sökare "COBS" (telefoner):
Om enheten/boendet har en/flera COBS telefoner som är sönder eller inte fungerar. Kolla om det finns reservtelefoner på enheten/boendet. Om det finns och ni behöver hjälp att programmera in dem i internlarmsystemet kontakta er leverantör.

Kontakta även andra enheter/boende som har samma internlarmsystem som er för att kolla om ni kan låna COBS:ar av varandra. Larmsamordnarna har tyvärr inga sökare för närvarande på lager.

Om ni behöver köpa in nya måste detta alltid godkännas av ansvarig enhetschefen och sedan beställs av er hos leverantör.

Även batterier till COBS (sökarna) telefonerna köps in av enheten/boendet, kontakta leverantören.

Caretech5000
Rumsapparater:

  1. Testa alltid att starta om rumsapparaten. - se manual
  2. Om man kan starta om talväxlen eller huvudsystemet (ring leverantören för hjälp och råd)
  3. Kontrollera att rummsapparaten ser/är hel? om inte, har enheten/boendet reserv rumsapparater i så fall, kontakta leverantören för råd.

Tnustall
Rumsapparater:
Kontrollera att rummsapparaten ser/är hel? om inte, har enheten/boendet reserv rumsapparater i så fall, kolla alltid av med ansvarig enhetschef innan kontakta leverantören för råd.

Phoniro6000 - kommer

Om hjälp behövs:

  1. Kolla med larmombud på våra andra boende med samma larmsystem.
  2. Kontakta larmsamordnarna
  3. Kontrollera alltid med ansvarig enhetschef innan kontakt med leverantören så det är okej.

Nödfall/sista hand: Vid fel, kvällstid, nätter och helger kontakta chef i beredskap via 0470-216 66 (gäller endast Växjö kommun, omsorgsförvaltningen och Arbete och Välfärd).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2022
Larmhandbok