1. Trygghetslarm

På varje boende/enhet ska det finnas manualer som leverantören har lämnat för hur man felsöker de larmsystem som boendet/enheten har.
Här kommer lite enklare tips på felsökning och vilka lättare åtgärder man kan göra vid problem med trygghetslarm som är kopplade via internsystem.

Caretech 5000/ Phoniro
Rumsapparater:

1. Testa alltid att starta om rumsapparaten. - se manual
2. Om man kan starta om talväxlen eller huvudsystemet (ring leverantören för hjälp och råd)
3. Kontrollera att rummsapparaten ser/är hel? om inte, har enheten/boendet reserv rumsapparater i så fall, kontakta leverantören för råd.

Tnustall
Rumsapparater:

1. Kontrollera att rummsapparaten ser/är hel? om inte, har enheten/boendet reserv rumsapparater i så fall, kolla alltid av med ansvarig enhetschef innan kontakta leverantören för råd.

Gäller för Caretech 5000 och Tunstall internlarmsystem
Larmknappar:

1. Ser/är larmknappen hel och det finns ingen risk att den har varit i vatten? JA? NEJ?
Ja - Byt larmknappen mot en ny. Radera den gamla i internlarmsystemet och programmera in en ny.
Nej! - Prova att 1. Byta batteri. 2. Programmera in den i internlarmsystemet igen. Om det ändå inte funkar, byt den mot en ny. skicka in den gamla till larmsamordnarna och programmera in en ny i systemet.

Om en plastdel eller tygdel har gått sönder ska dessa bytas eller fixas av enheten/boendets larmombud eller kunnig personal.

Sökare "COBS" (telefoner):
Om enheten/boendet har en/flera COBS telefoner som är sönder eller inte fungerar. Kolla om det finns reservtelefoner på enheten/boendet. Om det finns och ni behöver hjälp att programmera in dem i internlarmsystemet kontakta er leverantör.

Kontakta även andra enheter/boende som har samma internlarmsystem som er för att kolla om ni kan låna COBS:ar av varandra. Larmsamordnarna har tyvärr inga sökare för närvarande på lager.

- Om ni behöver köpa in nya måste detta alltid godkännas av ansvarig enhetschefen och sedan beställs av er hos leverantör.

- Även batterier till COBS (sökarna) telefonerna köps in av enheten/boendet, kontakta leverantören.

Kommer att ske vissa förändringar när vissa av larmsystemen uppdateras eller byts ut.

Om hjälp behövs:
1. Kolla med larmombud på våra andra boende med samma larmsystem.
2. Kontakta larmsamordnarna
3. Kontrollera alltid med ansvarig enhetschef innan kontakt med leverantören så det är okej.

Nödfall/sista hand: Vid fel, kvällstid, nätter och helger kontakta chef i beredskap via 0470-216 66 (gäller endast Växjö kommun, omsorgsförvaltningen och Arbete och Välfärd).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 november 2021
Larmhandbok