Att installera ett skyddsåtgärds-/HSL-larm inom Särbo ÄO

Vid ordination/förskrivning av skyddsåtgärds-/HSL-larm, Det är bara sjuksköterskan som kan ordinera ett skyddsåtgärds-/HSL-larm, larmombud/personalen får/kan inte själva besluta och programmera in det som denna tycker kan behövas.

 1. Sjuksköterska meddelar larmombudet vilken typ av larmprodukt som skall installeras, exempel rörelse-/matt-/dörrlarm med mera. (Sjuksköterskan/PAS har oftast en dialog med larmombudet innan det beslutas vilket larm som kan behövas). Om sjuksköterskan anser att det behövs en annan lösning av HSL-/skyddsåtgärdslarm ska denna alltid kontakta larmsamordnarna.
 2. Larmombudet installerar larmet enligt manual/bruksanvisning som skall finnas på boendet.
 3. Vid installation/genomgång ges information från sjuksköterska och larmombud till berörd personal, (enhetschef, omsorgstagare, kontaktman med mera).
  Informationen skall innehålla:
  - Funktionsbeskrivning samt hur larmet skall testas,
  - Hur larmet ska underhållas (batteribyte med mera)
  - Bruksanvisning, denna ska alltid sitta i omsorgstagarens vårdpärm.

Boendets/enhetens larmombud ska/bör kunna installera dessa larm:
- Dörrlarm (sätts på omsorgstagarens lägenhetsdörr)
- Rörelselarm
- Mattlarm
- Säng-/sitt-larm (i omsorgstagarens säng/fåtölj)
- Smitlarm (en speciell larmknapp som larmar när omsorgstagaren går ut från boendet, främst på Caretech 5000 boende)
- Fallarm gäller endast Phnoiro6000 larmsystem

Larmsamordnare installerar övriga skyddsåtgärds-/HSL- larm som till exempel EP-larm, GPS-klocka, Specialanpassade larm och övriga lösningar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2022
Larmhandbok