Installation

- Hur man installera ett larm, är olika på vilket internlarmsystem boendet har.

- De olika system som Växjö kommun har i dagsläget är CareTech/Phoniro eller Tunstall. Se vilket internlarmsystem de olika enheterna/boenden har

- Manual för "hur man installera/programmera ett larm" bör/skall finnas på boendet utifrån det internlarmsystemet boendet har.

Om hjälp behövs:
1. Kolla med larmombud på våra andra boende med samma larmsystem.
2. Kontakta larmsamordnarna
3. Kontrollera alltid med ansvarig enhetschef innan kontakt med leverantören så det är okej.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 november 2021
Larmhandbok