Kontroll av skyddsåtgärds-/HSL-Larm inom Särbo ÄO

Kontrollen skall göras utifrån manual/bruksanvisning som tillhör larmet och skall finnas hos omsorgstagaren och/eller på boendet/enheten.
Hur ett larm ska kontrolleras ska stå i/på ordinationen.

Signeringslistan , 153.5 kB. bör användas vid larmkontroll av skyddsåtgärds-/HSL-larm.

Ansvarig sjuksköterska ska veta hur larmet ska kontrolleras om personalen inte vet. Samt att det ska finns en manual/bruksanvisning från leverantören/larmsamordnarna. Där ska det stå hur man kontrollerar larmet. Om inte, Kontakta larmsamordnarna.

Nödfall/sista hand: Vid fel, kvällstid, nätter och helger kontakta chef i beredskap via 0470-216 66 (gäller endast Växjö kommun, omsorgsförvaltningen och Arbete och Välfärd).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2022
Larmhandbok