Kontroll av larm

Vid kontrollen av larmet visars det att felet uppstod på grund av handhavande fel som orsakat skada/fel på larmet/produkten så debiterar larmsamordnarna boendet/enheten för larmet/produkten. Detta gäller endast den larm som lånas av larmsamordnarna.

Om hjälp behövs:
1. Kolla med larmombud på våra andra boende med samma larmsystem.
2. Kontakta larmsamordnarna
3. Kontrollera alltid med ansvarig enhetschef innan kontakt med leverantören så det är okej.

Nödfall/sista hand: Vid fel, kvällstid, nätter och helger kontakta chef i beredskap via 0470-216 66 (gäller endast Växjö kommun, omsorgsförvaltningen och Arbete och Välfärd).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 november 2021
Larmhandbok