Tunstall Larmsystem

Det särskilda boenden/enheten bör/ska ha några larmombud 3-5 som sköter installationer och avinstallationer av SOL och vissa skyddsåtgärds-/HSL-larm på boendet/enheten.

Uppdraget består av:

> Installera nya SOL-larm och vissa HSL-/skyddsåtgärdslarm (dörr-/rörelse-/säng-/sitt-/matt-/smitlarm).

Installation av övriga HSL-larm och specialanpassningar sköts alltid av larmsamordnarna.

 • Avsluta SOL-larm / Skyddsåtgärds-/HSL-larm och avregistrerad i internlarmsystemet.

 • Felsöka, byta batteri i de larm som enheten har och HSL-/skyddsåtgärdslarm. Om inget annat står i instruktionerna för larmet.

 • Funktions kontrollen av alla trygghetslarm skall göras en gång i månaden av alla SOL-larm och skall alltid dokumenteras i social journalen.

 • Bistå enhetschefen vid statistikfrågor.

 • Visa om det behövs hur man närvaro markera SOL-larmen.

 • Bevaka om larmrutiner inte följs eller efterlevs.

 • Hjälpa till att visa och informera övriga i personalgeuppen hur larmen funkar och vad som krävs.

 • Om larmombuden känner att de behöver hjälp kan chefen kontakta larmsamordnarna, som då kan bistå med förbättringsåtgärd eller konsultation gällande struktur.

 • Att larmlagret hålls efter och fungerar som det är tänkt.

 • Skicka larm för service om inget annat är sagt.

 • Rengöra och fixa till de larm som behöver.
  Exempel Alla larm ska alltid rengöras mellan användandet och/eller när ett larm inte används eller bytas. Bra att återanvända alla små delar (plast/tyg går att tvätta i tvättmaskinen om det behövs) Om delar/larm inte behövs kan man lämna det till larmsamordnarna.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2022
Larmhandbok