Resa bort eller till/är på sjukhus m.m. inom Särbo ÄO

Trygghetslarmknapp, GPS-klocka ska alltid lämnas hemma vid frånvaro från hemmet längre tid än ett dygn, t.ex. sjukhusvistelse eller annan resa, så att det inte skickar fellarm eller kommer bort. 

Resa bort:
Om omsorgstagaren ska resa bort bör denna lämna larmknappen i lägenheten då larm som är kopplade via internlarmsystem fungerar inte utanför boendet/enheten.

Om omsorgstagare ska åka på semester och har behov av ett larm att ta med (Internt litet larmsystem från Zafe, mellan omsorgstagaren och personalen):
- Lokalt påkallandelarm ska då förskrivas av enhetschef och installeras/levereras av larmsamordnarna, då används en blankett "Lån av larm , 56 kB."

- Skyddsåtgärds-/HSL-larm (Gäller ej GPS-klockor i nuläget) ska då förskrivas av ansvarig sjuksköterska och
installeras/levereras av larmsamordnarna.


Om anhöriga upptäcker att trygghetslarmen/GPS-klockan har följt med ska denne kontakta omsorgstagarens boende/enhet, Växjö kommuns växel (kontaktcenter) 0470-41000


Sjukhusvistelse/KTP (korttidsplats) eller annan vårdplacering:
Trygghetslarmknapp, GPS-klocka ska alltid lämnas hemma och GPS-klockan ska alltid sätts på laddning vid frånvaro från hemmet. Så att det inte skickar fellarm eller försvinner. 

Om trygghetslarmknappen och/eller GPS-klockan följer med till sjukhuset eller annan vårdplacering, är det boendets, enhetens, sjuksköterskans ansvar att lokalisera larmet och ta det till boendet och sätter det på laddning.

Om anhöriga upptäcker att trygghetslarmet/GPS-klockan har följt med ska denne kontakta omsorgstagarens boende/enhet, Växjö kommuns växel (kontaktcenter) 0470-41000

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2022
Larmhandbok