Avinstallation (avslutat)

Idagsläget sköts all avinstallation (avprogrammering) / avslutat larm (SOL och Skyddsåtgärd-/HSL-larm) av larmsamordnarna.

Alla larm som ska till larmsamordnarna ska alltid rengöras innan de återlämnas eller hämtas. Om det finns smitta se "rengöring" av larm

1. Avslutat Skyddsåtgärds-/HSL-larm
2. Avslutst SOL-påkallandelarm/assistanslarm

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2021
Larmhandbok