2. Avsluta SOL - påkallandelarm

Det är alltid chefen som infommerar att ett SOL-larm inte behövs

Vid avslut ska chefen/eller annan beslutsfattare kontakta larmsamordnare via Lifecare meddelande, meddelandet ska innehålla:
- Brukarens personuppgifter
- Datum
- Orsak till avslut
- Vart larmet finns?. Bra om larmet alltid läggs i personalutrymmet (om det finns) så att det är lätt att hitta.

Om SOL-larmet inte återlämnas kan larmsamordnarna debitera enheten/boendet kostnaden för larmet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2021
Larmhandbok